//////

Archive for Listopad, 2011

PRZEZ MOMENT

Zachód może uczynić wiele dla komunikowania międzynaro­dowego, jeśli zdobędzie się na „trochę wrażliwości i pokory, by z otwartością i respektem wysłuchać innych””. Może mu to tylko wyjść na korzyść, ponieważ „wyłaniający się po długiej nieobec­ności świat niezachodni w swym kształcie cywilizacyjno-kultural- nym (…) ma do zaoferowania swe bogate dziedzictwo”.„Spróbujmy przez moment — zachęca L. Didier — przestać czuć i myśleć w sposób typowy dla przedstawiciela Zachodu — depozytariusza skarbca kulturowego uznanego i skatalogowane­go — a wejdźmy w rolę outsidera, który szuka odpowiadającego mu wzorca”.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Listopad, 2011.