Monthly Archives: Styczeń 2011

INFORMACJA SPOŁECZNA

Za informację społeczną należy uznać bowiem — jak to już uprzednio stwierdziliśmy — nie tylko oderwaną cząstkę wiedzy o bieżących faktach i wydarzeniach, co mieści się w potocznym rozumieniu tego terminu, ale także całokształt wiedzy przekazywanej społe­czeństwu przez środki przekazu,