//////

Archive for Listopad, 2010

POSZANOWANIE KULTUR

Poszanowanie dla kultur innych narodów, w tym także narodów żyjących w ustroju kapitalistycznym, wyrasta z przekonania, że każdy z nich tworzy autentyczne wartości cywilizacyjno-kulturowe, które zasługują na przyswojenie i twórcze przetworzenie w duchu własnych po­trzeb i wartości każdego społeczeństwa.Stosunek marksizmu do kultur różnych narodów jest ilustra­cją jednego z praw dialektyki wyrażającego się w potrzebie asy- milowania czyichś wartości, nie wykluczającego jednak negacji pewnych ich cech dla ochrony własnej tożsamości kulturalnej przed bezkrytycznym naśladownictwem innych wzorów cywili- zacyjno-kulturowych. Potrzebę otwartości kultury socjalistycznej podkreślali sami klasycy marksizmu.