Monthly Archives: Listopad 2010

POSZANOWANIE KULTUR

Poszanowanie dla kultur innych narodów, w tym także narodów żyjących w ustroju kapitalistycznym, wyrasta z przekonania, że każdy z nich tworzy autentyczne wartości cywilizacyjno-kulturowe, które zasługują na przyswojenie i twórcze przetworzenie w duchu własnych po­trzeb i wartości każdego społeczeństwa.Stosunek marksizmu