Monthly Archives: Wrzesień 2010

TEORETYCY POLITYCY

Już w okresie międzywojennym Polska zgłaszała swe inicjatywy zmierzające do wykorzystania środków maso­wego przekazu w duchu pokoju i przyjaźni między narodami. Polska Ludowa kontynuując te najlepsze tradycje nadaje im nowy wymiar, wykorzystując swą międzynarodową pozycję do podejmowania inicjatyw w celu

KOMUNIKOWANIE A KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zgodnej opinii teoretyków marksistowskich komunikowanie między narodami ma sens tylko wtedy, jeśli jest odpowiedzialne, wolność każdego działania nie tylko zresztą w sferze międzyna­rodowej można bowiem rozciągać jedynie do granic odpowie­dzialności za skutki tego działania. Problem odpowiedzialności za treści komunikowania