Monthly Archives: Czerwiec 2010

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zwolnienie państwa z odpowiedzialności za treści wychodzące z jego terytorium rów­nałoby się przyznaniu, że pewne działania w sposób oczywisty szkodzące dobru stosunków międzynarodowych byłyby niczym nieskrępowane, nie ma bowiem trybunału międzynarodowego, który byłby władny wyegzekwować odpowiedzialność za takie działania. Pełna

PRÓBA ZASTĄPIENIA

Optowanie krajów socjalistycznych za odpowiedzialnością pań­stwa jako ostatniej instancji czuwającej nad wypełnianiem przez informację i kulturę ich pozytywnej funkcji w stosunkach mię­dzynarodowych bywa często w doktrynie zachodniej określane jako próba zastąpienia autentycznego komunikowania międzyna­rodowego „komunikowaniem między państwami”. Otóż jest to