Monthly Archives: Kwiecień 2010

BEZ ŻADNEJ KONTROLI

Iluzją jest przy tym, że nie podlegają one żadnej kontroli; otóż podlegają, lecz jest to inny rodzaj kon­troli — mechanizmy rynkowe i interes ekonomiczny, który często rozmija się z interesem narodów będących obiektem oddziaływa­nia z zewnątrz prywatnych mediów.Co się więc

ROLA JEDNOSTKI

Państwo jest (…) gwarantem wykonywania porozumień w dobrej wierze, odpowiedzialnym na zewnątrz za eksportowane rozpowszechniane dobra, wartości, informacje oraz posiada in­strumenty dynamizowania współpracy kulturalnej. Nie pomniej­sza to roli jednostki; w systemie socjalistycznym organy państwo­we ułatwiają indywidualnym osobom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej