Monthly Archives: Grudzień 2009

EGOISTYCZNE POJĘCIE WOLNOŚCI

Tu należy już mówić nie tylko o antysocjalistycznym, ale wręcz antyhumani­tarnym charakterze takich poczynań. Egoistycznie pojmowana wolność informacji nie może zagrażać ideałom humanistycznym;po czwarte: argument o swobodzie działania instytucji prywatnych nie w pełni odpowiada rzeczywistości, bowiem utrzymując prywatny for­malnie charakter

WARUNKI JAKOŚCI KOMUNIKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO

Punktem wyjścia rozważań na temat jakości komunikowania międzynarodowego jest problem odpowiedzialności za wytwory informacyjno-kulturowe kierowane na zagranicę. Można zatem uznać, że różnorakie sprawy związane z jakością są pochodną zasadniczej kwestii, jaką jest odpowiedzialność.O jakości komunikowania międzynarodowego można mówić w dwojakim