Monthly Archives: Listopad 2009

WZGLĘDNY CHARAKTER WARTOŚCI KULTURALNEJ

Jakość komunikowania w pierwszym sensie jest niewątpliwie kategorią ocenną, co naturalnie nie może zwalniać teorii i prak­tyki od stałego dążenia do jej obiektywizowania i weryfikowania w celu wypracowania kryteriów, które by uwzględniały interesy wszystkich uczestników analizowanego procesu.Nie zawsze oczywiście jest

LISTA WARTOŚCI

Na tym wyliczeniu nie kończy się lista wartości, które jako powszechnie uznane mogą stanowić pewien punkt odniesienia — probierz służący kwalifikowaniu wytworów informacyjnych i kulturalnych uczestniczących w obiegu między­narodowym.Nie do wszystkich wytworów umysłu i wyobraźni ludzkiej można jednak te kryteria

DZIEŁA WARTOŚCI

Kryteria te nie poddają się łatwo obiektywizacji, co nie znaczy wszakże, że nie da się ich odszukać w rzeczywistości społecznej. „Nie wcho­dząc tu w szeroką dyskusję nad ich naturą i stosowaniem — twierdzi dalej autor — należy wskazać na trwałość