Monthly Archives: Październik 2009

NIEJEDNOZNACZNA FUNKCJA

Niejednoznaczna bywa także funkcja środków wyrazu artystycz­nego i estetyki dzieła. Stąd w publicystyce kulturalnej tyle spo­rów i kontrowersji wokół ciągle jeszcze płynnych granic i wyróż­ników, które pozwoliłyby na bardziej precyzyjne oddzielenie por­nografii od dzieła artystycznego, zwłaszcza w literaturze. Z mie­szanymi

WSPÓŁCZESNA KULTURA

Współczesna kultura dostarcza wielu takich sytuacji granicznych, toteż godząc się z generalnym twierdze­niem, że przedmiotem komunikowania winny być treści kultury autentycznej, nie sposób jednocześnie nie zdawać sobie sprawy z faktu, że „nie ma absolutnych kryteriów, które określałyby, co to jest