Monthly Archives: Wrzesień 2009

ZBADANIE PREFERENCJI

To z kolei wymagałoby bardziej dogłęb­nego zbadania preferencji odbiorców w różnych krajach oraz me­chanizmów recepcji kultury w skali międzynarodowej.Nie ma oczywiście uniwersalnej recepty na dobrą kulturę równie dobry model komunikowania międzykulturalnego, moż­na jednak dochodzić do pozytywnej formuły metodą kolejnych przybliżeń. Wielu