Monthly Archives: Lipiec 2009

POJĘCIE JAKOŚCI

Oczywiście pojęcie jakości informacji zależy od oceny jej użytkownika, stąd nie tyle nadawcy, lecz odbiorcy należy pozostawić jej ocenę”.Przy takim bogactwie i różnorodności form trudno rzeczywi­ście znaleźć jakieś wspólne kryterium oceny i wartościowania informacji. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy

PROBLEM SELEKCJI

Te wprawdzie trudno ujednoznaczniać w kategoriach prawdy lub fałszu, ale można natomiast wartościować zawarte w nich intencje, co po­zwala na ich kwalifikowanie w zależności od politycznej czy ideo­wej wymowy celu, któremu służą.Można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że we współczesnym masowym