Monthly Archives: Maj 2009

ISTOTNE KRYTERIUM

Drugim istotnym kryterium selekcji obcych przekazów są względy ochrony własnego dziedzictwa kulturalnego jako pod­stawy tożsamości kulturalnej i narodowej. Utrzymanie ciągłości tego dziedzictwa i tradycji było i jest jednym z podstawowych założeń polityki kulturalnej państwa socjalistycznego.Kilka słów na temat istoty tej

WŁASNE TENDENCJE

Zarówno ciągłość pojmowana jako własne tradycje — jak i zmiany, czyli nowe wartości potrzebne są każdej kulturze, taka jest bowiem jej dialektyka, jak zresztą każdego zjawiska społecznego. Ciągłość oczywiście sprzy­ja zachowaniu tożsamości w sensie obiektywnym i subiektywnym, choć może grozić

ISTNIEJĄCE GRANICE

W tym diapazonie można zakreślić pole równowagi ciągłości i zmiany, które wyznaczają obydwie granice. Pole takie istnieje w każdej kulturze, choć w każdej jest różne. Zapewne udałoby się stworzyć jakiś model, za pomocą którego można by te granice w indywidualnych