Monthly Archives: Kwiecień 2009

WIELE KULTUR

Wiele kultur się też do tej gra­nicy zbliżało, wśród nich także polska, która była zawsze otwarta, co słusznie odnotowujemy sobie na plus, lecz w pewnych okresach, zwłaszcza w erze Baroku (XVII i poł. XVIII w.) nazbyt otwarta, a przez to

OSTATECZNA GWARANCJA

Prawo do selekcji można zatem traktować jako ostateczną gwarancję w sytuacji, gdy brak międzynarodowego uregulowania problemu oraz gdy zawodzą inne środki, gdy twórcy lub insty­tucje kierujące przekazy za granicę uchylają się od odpowiedzial­ności za ich treść i potencjalne konsekwencje. Można