Monthly Archives: Luty 2009

DOSTĘP DO PRZEKAZÓW

Fakt, że społeczeństwa socjalistyczne nie są pozbawione do­stępu do przekazów obiektywnie kontrastujących z założeniami socjalizmu (bo można to powiedzieć o wielu wydawnictwach za­chodnich legalnie kolportowanych na terytorium państw socja­listycznych) jest tylko potwierdzeniem ich gotowości do dyskursu ideologicznego w formie nadającej

BRAK ZAUFANIA

Było to uzasadnione z jednej strony bra­kiem zaufania w stosunkach Wschód—Zachód, a z drugiej — po­trzebą ochrony młodego ustroju i świadomości społecznej nara­żonej na działania rozkładowe, na ryzyko zakłócenia kształtują­cego się dopiero normatywu wartości socjalistycznych. W miarę eliminowania wzajemnych uprzedzeń