Monthly Archives: Styczeń 2009

BRAK OBIEKTYWIZMU

W tym świetle razić musi bra­kiem obiektywizmu zarzut, że „państwom komunistycznym nie zależy na zrozumieniu innych, a tylko na tym, by skłonić innych do zrozumienia ich ideologii”.Dodajmy jeszcze, że państwa socjalistyczne opowiadając się za prawem do selekcji pewnych treści w

WYCZUCIE INFORMACJI

Dziś nie wystarczy już bowiem „wyczucie informacji”, jakim kierują się dziennikarze, ani instynkt dziennikarski, który „podpowiada”, co może przyciągnąć uwagę czytelnika. Na współczesnym dzien­nikarstwie zaciążyło przywiązanie do tradycji pod tym wzglę­dem, która narzuca przeświadczenie, że o wyborze informacji, określaniu hierarchii