Monthly Archives: Październik 2008

PRZYCZYNY NIEDOCENIENIA

Tę swoistą inercję można tłumaczyć faktem, że społeczność międzynarodowa stosunkowo późno, bo w zasadzie dopiero w la­tach siedemdziesiątych, zdała sobie sprawę z całego anachronizmu tej sytuacji i podjęła wysiłki w celu jej uzdrowienia. Przyczyn tego niedoceniania sfery kulturalnej było wiele,

SMUTNE DOŚWIADCZENIA

Po smutnych doświadczeniach z propagandą radiową wiele narodów uświadomiło sobie konieczność niedopuszczenia do podobnego nadużycia nowego, o wiele potężniejszego środka oddziaływania, jakim jest i jeszcze w większym stopniu będzie telewizja.Badacze z krajów socjalistycznych i nie tylko nie wahają się określić

WYKSZTAŁCONA SFERA

Sfera kultury jest bo­wiem powszechnie wykorzystywana do propagandy własnych wartości i walki z innymi wartościami, które traktuje się jako niższe, partykularne, zacofane”.Dlatego też badacze z krajów socjalistycznych wysuwają na czoło ideę równości, godności i wartości każdej kultury. Stąd wy­pływa „postawa