//////

Archive for Sierpień, 2008

DZIAŁA WYBITNE

Dzieła te mogą się zrodzić i rodzą się w każdym ustroju i każdym narodzie, bo każdy tworzy wybitne wartości i w żadnym nie brak problemów społecznych, które sta­nowią wartościową kanwę dla twórców. Gdyby twórcy i działa­cze kulturalni z krajów socjalistycznych nie byli o tym przeko­nani, to nie zabiegaliby o rozszerzenie współpracy kulturalnej z innymi narodami, także z tymi o odmiennym systemie społecz­nym. Państwa socjalistyczne, dalekie od jakiegokolwiek nacjona­lizmu kulturalnego, są jednocześnie przekonane, że stwarzają instytucjonalne gwarancje umożliwiające dzielenie się z Innymi narodami tylko tymi wytworami swych kultur, w których tkwią niezaprzeczalne wartości ogólnohumanistyczne.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Sierpień, 2008.